Get Adobe Flash player

Niezbędnym elementem do poprawnego prowadzenia i kontrolowania działalności finansowej firmy jest niezawodny system księgowy. Rozwiązanie, które proponuje firma SOLINT-ENIAC odnosi się przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które chcą współpracować z systemem informatycznym globalnie kontrolującym strefę administracyjno-finansową. System pozwala na całkowicie bezpieczne przechowywanie danych oraz korzystanie z nich dzięki zastosowaniu serwera IBM iSeries.

Golden Lake co do zakresu funkcjonalności porównywany jest z innymi systemami finansowo-księgowymi na naszym rynku, jednakże ze względu na to że jest on (opcjonalnie) ściśle powiązany z systemem produkcyjno-logistycznym SIE/400, może stanowić interesującą, sprawnie działającą oraz korzystną cenowo propozycję kompleksowego systemu informatycznego dla firm, którym zależy na posiadaniu jednorodnego pakietu rozwiązań.

Pierwsze wdrożenia Golden Lake w Polsce w latach 90-tych prowadzone przez naszą firmę głównie dla dostawców lub podwykonawców Fiat Auto Poland były doskonałym sprawdzianem niezawodności systemu, jego skalowalności oraz funkcjonalności przy instalacjach w firmach produkcyjnych, usługowych czy też typowo handlowych.

Na przestrzeni tych kilkunastu lat system był ciągle rozwijany, modyfikowany i przystosowywany do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz VAT.

Głównymi funkcjonalnościami, które dodatkowo wzbogaciły system są:

 

  • Zarządzanie INTRASTAT
  • Zarządzanie Fakturami wewnętrznymi
  • Interfejsy do systemów bankowych (np. Multicash, Goniec, CityDirect)
  • Eksportowanie wydruków oraz danych do Excel (np. wiekowanie zobowiązań lub należności)
  • Zarządzanie depozytami (od strony księgowej)
  • Planowanie amortyzacji

 

Ostatnią dużą zmianą było wykorzystanie narzędzi WEBGATE i przekonwertowanie interfejsu użytkownika na tryb graficzny (okienkowy), tak więc na dzień dzisiejszy klienci pracujący w Golden Lake mogą korzystać ze „starego interfejsu tekstowego (terminalowego) lub też wybrać rozwiązanie GUI o nazwie Golden Lake WEB